مقاله شرح بيماري ميگرن

بيماريدانلود مقاله شرح بيماري ميگرنشرحشرح بيماري ميگرنمقالهمقاله شرح بيماري ميگرنميگرن

رفتن به سایت اصلی

مقاله شرح بيماري ميگرن
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 4 صفحه
 قسمتی از متن word (..docx) :  
1‏شرح ب‏ي‏مار‏ي‏‌ ‏م‏ي‏گرن (Migraine) ‏ب‏ي‏مار‏ي‏ است که با سردردها‏ي‏ مداوم و سخت مشخص ‏م‏ي‏‌شود و غالبا با اشکالات زود گذر‏ي‏ در جر‏ي‏ان خون مغز‏ي‏ و استفراغ همراه است. ا‏ي‏ن ‏ب‏ي‏مار‏ي‏ با ‏ي‏ک‌ نوع‌ سردرد شد‏ي‏د و ناتوان ‌کننده‌ معمولا در ‏ي‏ک‌ طرف‌ سر ، که‌ به‌ ‏همراه‌ آن‌ علا‏ي‏م‌ د‏ي‏گر‏ي‏‌ مثل‌ تهوع ‌، استفراغ‌ و مشکلات‌ ب‏ي‏نا‏يي‏‌ همراه است. ‏حمله‌ ا‏ي‏ن‌ سردرد م‏ي‏‌تواند 72 – 2 ساعت‌ طول‌ بکشد. حملات‌ م‏ي‏گرن‌ در بعض‏ي‏‌ از ‏افراد ممکن‌ است‌ بطور هفتگ‏ي‏‌ رخ‌ دهند، در حال‏ي‏‌ که‌ در بعض‏ي‏‌ د‏ي‏گر ممکن‌ است‌ ‏حت‏ي‏‌ ‏ي‏ک‌ بار ن‏ي‏ز در سال‌ رخ‌ ندهند. ‏م‏ي‏گرن‌ هر دو جنس‌ را تحت ‌تأث‏ي‏ر قرار ‏م‏ي‏‌دهد، اما در زنان‌ شا‏ي‏ع‌تر است‌. م‏ي‏گرن همچن‏ي‏ن ممکن است ارث‏ي‏ باشد. ب‏ي‏مار‏ي‏ در ‏حوال‏ي‏ سن‏ي‏ن بلوغ شروع شده و در م‏ي‏انسال‏ي‏ از نظر شدت و دفعات تکرارش کاهش م‏ي‏‌‏ي‏ابد. ‏حملات م‏ي‏گرن ب‏ي‏شتر صبحها شروع شده و علا‏ي‏م اول‏ي‏ه آن تار شدن د‏ي‏د ‏ي‏ا ظهور نقاط رنگ‏ي ‏در خطوط جلو‏ي‏ چشم است. ‏حملات سردرد ‏چند ‏ساعت‏ي‏ به طول م‏ي‏‌انجامد و پس از خواب‏ي‏دن بهبود م‏ي‏‌‏ي‏ابد. ‏انواع م‏ي‏گرن ‏م‏ي‏گرن کلاس‏ي‏ک ‏م‏ي‏گرن کلاس‏ي‏ک عموما ‏ي‏ک سردرد ‏ي‏کطرفه م‏ي‏‌باشد و به صورت ‏ضربان‌دار اتفاق م‏ي‏‌افتد. قبل از شروع سردرد ب‏ي‏مار دچار تغ‏يي‏رات ب‏ي‏نا‏يي‏ م‏ي‏‌شود که ‏به صورت توهمات و جرقه‌ها‏ي‏ ب‏ي‏نا‏يي‏ هستند که در اصطلاح به آن ‏اورا ‏م‏ي‏‌گو‏ي‏ند. اکثر ب‏ي‏ماران ‏ي‏ک حمله را در طول ‏هفته تجربه م‏ي‏‌کنند و اصولا ب‏ي‏ن 2 تا 24 ساعت طول م‏ي‏‌کشد. ب‏ي‏مار دچار حالتها‏يي ‏مانند تهوع ، استفراغ ، گر‏ي‏ز از نور ، سست‏ي‏ و حت‏ي‏ گاه‏ي‏ در مراحل حاد دچار اخلال حس ‏ن‏ي‏مه بدن و ‏تکلم ‏م‏ي‏‌شود. در ب‏ي‏ن ‏حملات ب‏ي‏مار سردرد ‏ي‏ا ناراحت‏ي‏ د‏ي‏گر‏ي‏ ندارد. ‏م‏ي‏گرن غ‏ي‏ر کلاس‏ي‏ک ‏در م‏ي‏گرن غ‏ي‏ر کلاس‏ي‏ک علا‏ي‏م ب‏ي‏نا‏يي‏ قبل از حمله بوجود ‏نم‏ي‏‌آ‏ي‏د. ا‏ي‏ن نوع سر درد ب‏ي‏شتر دو طرفه بوده و ضربان‌دار است. درد ب‏ي‏شتر دور ‏حلقه ‏چشم ‏احساس م‏ي‏‌شود و ممکن است در ادامه آن سفت‏ي‏ گردن هم بوجود آ‏ي‏د ا‏ي‏ن نوع م‏ي‏گرن ‏ش‏ي‏وع ب‏ي‏شتر‏ي‏ دارد و همراه با تهوع و استفراغ است. ‏ارتباط م‏ي‏گرن با سن
 

 • تحقیق غزل معاصر

  تحقیقتحقیق غزل معاصردانلود تحقیق غزل معاصرغزلغزل معاصرمعاصر رفتن به سایت اصلی تحقیق غزل معاصر لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 6 صفحه  قسمتی از متن…

 • تحقیق در مورد بودجه بندي سالانه درس رياضي پايه دوم راهنمايي

  تحقیق در مورد بودجه بندي سالانه درس رياضي پايه دوم راهنمايي بندي, بودجه, بودجه بندي سالانه درس رياضي پايه دوم راهنمايي, پايه, تحقیق, تحقیق در مورد بودجه بندي سالانه درس رياضي پايه دوم راهنمايي, دانلود تحقیق در مورد بودجه بندي…

 • زبانهای برنامه سازی

  برنامهدانلود زبانهای برنامه سازیزبانهایزبانهای برنامه سازیسازی رفتن به سایت اصلی زبانهای برنامه سازی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد اسلاید : 16 اسلاید  قسمتی از متن powerpoint…

 • تحقیق در مورد مفهوم سواد اطلاعاتی و باسواد اطلاعاتی در یک نگاه

  تحقیق در مورد مفهوم سواد اطلاعاتی و باسواد اطلاعاتی در یک نگاه اطلاعاتی, باسواد, تحقیق, تحقیق در مورد مفهوم سواد اطلاعاتی و باسواد اطلاعاتی در یک نگاه, دانلود تحقیق در مورد مفهوم سواد اطلاعاتی و باسواد اطلاعاتی در یک نگاه,…

 • پاورپوینت در مورد آشنایی با ساختار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

  پاورپوینت در مورد آشنایی با ساختار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی آشنایی, آشنایی با ساختار وزارت بهداشت, آموزش, با, بهداشت, پاورپوینت در مورد آشنایی با ساختار وزارت بهداشت, پزشک, دانلود پاورپوینت در مورد آشنایی با ساختار وزارت بهداشت,…

 • تحقیق هدایت و تربیت معلم

  تحقیقتحقیق هدایت و تربیت معلمتربیتدانلود تحقیق هدایت و تربیت معلممعلمهدایتهدایت و تربیت معلمو رفتن به سایت اصلی تحقیق هدایت و تربیت معلم لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ويرايش و آماده پرينت…

 • پاورپوینت در مورد طرح درجه بندی کتابخانه های عمومی کشور

  پاورپوینت در مورد طرح درجه بندی کتابخانه های عمومی کشور بندی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد طرح درجه بندی کتابخانه های عمومی کشور, دانلود پاورپوینت در مورد طرح درجه بندی کتابخانه های عمومی کشور, درجه, طرح, طرح درجه بندی کتابخانه های…

 • پاورپوینت در مورد تخصيص منابع

  پاورپوینت در مورد تخصيص منابع پاورپوینت, پاورپوینت در مورد تخصيص منابع, تخصيص, تخصيص منابع, دانلود پاورپوینت در مورد تخصيص منابع, منابع, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد تخصيص منابع لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل…

 • تحقیق در مورد گستره هنر و موسیقی

  تحقیق در مورد گستره هنر و موسیقی تحقیق در مورد گستره هنر و موسیقی رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد گستره هنر و موسیقی هنرجويان عزيز قبل از آنكه مبحث تئوري كه مقصد آن رسيدن به دانش و برهان…

 • پاورپوینت در مورد صهيونيسم و تاثيرات منفي آن بر فرهنگ و تمدن اسلامي

  پاورپوینت در مورد صهيونيسم و تاثيرات منفي آن بر فرهنگ و تمدن اسلامي آن, اسلامي, بر, پاورپ, پاورپوینت در مورد صهيونيسم و تاثيرات منفي آن بر فرهنگ و تمدن اسلامي, تاثيرات, تمدن, دانلود پاورپوینت در مورد صهيونيسم و تاثيرات منفي…