سهلانگاری اجتماعی

اجتماعیدانلود سهلانگاری اجتماعیسهلانگاریسهلانگاری اجتماعی

رفتن به سایت اصلی

سهلانگاری اجتماعی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 5 صفحه
 قسمتی از متن word (..docx) :  
‏سهلانگاری اجتماعی‏معرفی پرسشنامه‏سهلانگاری به عنوان الگوی زندگی تعریف میشود که از طریق رفتار ناکارآمد در موقعیت تصمیمگیری، تنظیم اولویتها، برنامهریزی و اجرای برنامه در یک یا بیشتر موقعیتهای زندگی مشخص میشود و منبع آشفتگی شخصی تلقی میگردد ( فاران، .(2004‏ همچنین سهلانگاری به معنای مشکل داشتن در زمینه شروع یا تمام کردن کارهاست یا یه معنای سادهتر کار امروز را به فردا انداختن است.‏پرسشنامه سهلانگاری اجتماعی توسط صفارینیا (1389)‏ و براساس نظریههای مرتبط با سهلانگاری و با استفاده از پرسشنامههای متعددی که سهلانگاری را در ابعاد گوناگون فردی، تحصیلی، شغلی- سازمانی و اجتماعی میسنجند، طراحی شده است.‏این پرسشنامه بر روی 828‏ مرد شهر تهران اجرا شده است.‏نمرهگذاری‏این پرسشنامه که از نوع مداد- کاغذی و خودگزارشدهی است، مشتمل بر 23‏ گویه میباشد. گویههای 1‏، 2‏، 3‏، 4‏، 5‏، 6‏، 7‏، 10‏، 12‏، 20‏، 21‏ خرده مقیاس »‏بیتفاوتی«‏ و گویههای 8‏، 9‏، 11‏، 13‏، 14‏، 15‏، 16‏، 17‏، 18‏، 19‏، 22‏، 23‏ خرده مقیاس »‏توجه به خود«‏ را میسنجند. نمرهگذاری گویهها براساس مقیاس لیکرت پنج درجهای به صورت »‏همیشه«5=‏، »‏معمولاً«4=‏، »‏گاهی اوقات«3=‏،بهندرت«2=‏ و »‏هرگز«1=‏ انجام میشود. بنابراین، حداقل و حداکثر نمره کسب شده از این پرسشنامه به ترتیب برابر با 23‏ و 115‏ خواهد بود. لازم به ذکر است که گویههای 2‏ و 12‏ به صورت معکوس نمرهگذاری میشوند. نمرات کمتر از 38‏ نشان دهنده سهلانگاری پایین یا عدم سهلانگاری و نمرات بالاتر از 73‏ نشان دهنده سهلانگاری زیاد است.‏پایایی و روایی‏در پژوهش صفارینیا (1389)‏ پایایی پرسشنامه با استفاده از روش بازآزمایی برابر با 0/8‏ و همسانی درونی آن با استفاده از آلفای کرونباخ، 0/85‏ به دست آمد که میزان رضایتبخشی است. بهعلاوه، ضریب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس »‏بیتفاوتی«‏ برابر با 0/71‏ و برای خردهمقیاس »‏توجه به خود0/82 «‏ به دست آمد که میزان قابل قبولی است. همچنین، نتایج پژوهش با استفاده از نظر متخصصان حاکی ازروایی صوری پرسشنامه و با استفاده از ‏روش تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل مؤلفههای اصلی (pc)‏ از طریق چرخش واریماکس مؤید وجود دو عامل دارای ارزش ویژه بزرگتر از یک تحت عنوان »‏توجه به خود«‏ و »‏بیتفاوتی«‏ بوده است. تحلیل عامل تأییدی پرسشنامه سهلانگاری نیز با برنامه آموس انجام شد. بدین معنا که خیدو به درجه آزادی برابر و کمتر از 3‏، شاخص
 

 • پاورپوینت در مورد آيين‌نامه‌ و مقررات‌ حفاظتي‌ حفر چاه‌هاي‌ دستي‌ به تفكيك فصل

  پاورپوینت در مورد آيين‌نامه‌ و مقررات‌ حفاظتي‌ حفر چاه‌هاي‌ دستي‌ به تفكيك فصل آيين‌نامه‌, آيين‌نامه‌ و مقررات‌ حفاظتي‌ حفر چاه‌هاي‌ دستي‌ به تفكيك فصل, پاورپوینت در مورد آيين‌نامه‌ و مقررات‌ حفاظتي‌ ماشين‌هاي‌ بهم‌زن‌ و مخلوط‌كننده‌, ح, دانلود پاورپوینت در مورد…

 • تحقیق در مورد اینترنت و وب سایت

  تحقیق در مورد اینترنت و وب سایت اینترنت, اینترنت و وب سایت, تحقیق, تحقیق در مورد اینترنت و وب سایت, دانلود تحقیق در مورد اینترنت و وب سایت, سایت, مورد, و, وب رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد اینترنت…

 • تحقیق در مورد مدیریت پیمان 15 ص

  تحقیق در مورد مدیریت پیمان 15 ص 15), پیمان, تحقیق, تحقیق در مورد مدیریت پیمان 15 ص, دانلود تحقیق در مورد مدیریت پیمان 15 ص, ص, مدیریت, مدیریت پیمان 15 ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد مدیریت…

 • پاورپوینت در مورد دستگاه عصبی پیکری، بدنی یا سوماتیک

  پاورپوینت در مورد دستگاه عصبی پیکری، بدنی یا سوماتیک بدنی, بدنی یا سوماتیک, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد دستگاه عصبی پیکری, پیکری, دانلود پاورپوینت در مورد دستگاه عصبی پیکری, دستگاه, دستگاه عصبی پیکری, سوماتیک, عصبی, مورد, یا رفتن به سایت اصلی…

 • نمونه سوال درس اول دین وزندگی ( پایه دهم، دوره دوم متوسطه) ( ادبیات و علوم انسانی) به همراه پاسخ

  نمونه سوال درس اول دین وزندگی ( پایه دهم، دوره دوم متوسطه) ( ادبیات و علوم انسانی) به همراه پاسخ ادبیات و علوم انسانی, پایه, دهم, دوم, دین و زندگی, متوسطه, نمونه سوال رفتن به سایت اصلی نمونه سوال درس…

 • پاورپوینت در مورد زندگی شیخ رجبعلی خیاط

  پاورپوینت در مورد زندگی شیخ رجبعلی خیاط پاورپوینت, پاورپوینت در مورد زندگی شیخ رجبعلی خیاط, خیاط, دانلود پاورپوینت در مورد زندگی شیخ رجبعلی خیاط, رجبعلی, زندگی, زندگی شیخ رجبعلی خیاط, شیخ, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد زندگی…

 • پاورپوینت در مورد دنباله حسابی (تحقیق دانش آموزی)

  پاورپوینت در مورد دنباله حسابی (تحقیق دانش آموزی) آموزی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد دنباله حسابی (تحقیق دانش آموزی), تحقیق, حسابی, دانش, دانلود پاورپوینت در مورد دنباله حسابی(جلسه 2) (تحقیق دانش آموزی), دنباله, دنباله حسابی, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت…

 • مقاله تفسیر سوره روم

  تفسیرتفسیر سوره رومدانلود مقاله تفسیر سوره رومرومسورهمقالهمقاله تفسیر سوره روم رفتن به سایت اصلی مقاله تفسیر سوره روم لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 25…

 • تحقیق در مورد رشد نوزاد 16 ص

  تحقیق در مورد رشد نوزاد 16 ص 16, تحقیق, تحقیق در مورد رشد نوزاد 16 ص, دانلود تحقیق در مورد رشد نوزاد 16 ص, رشد, رشد نوزاد 16 ص, ص, مورد, نوزاد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد رشد…

 • پاورپوینت در مورد مدارهاي الكتريكي

  پاورپوینت در مورد مدارهاي الكتريكي الكتريكي, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد مدارهاي الكتريكي, دانلود پاورپوینت در مورد مدارهاي الكتريكي, مدارهاي, مدارهاي الكتريكي, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد مدارهاي الكتريكي لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل…