تحقیق در مورد چای 33 ص

تحقیق در مورد چای 33 ص
33, تحقیق, تحقیق در مورد چای 33 ص, چای, چای 33 ص, دانلود تحقیق در مورد چای 33 ص, ص, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد چای 33 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 33 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏چای………………………………….‏………………………………………..‏………‏…………. &‏ 1‏چای‏چا‏ی‏ ‏ی‏ک‏ ‏نوش‏ی‏دن‏ی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏با‏ ‏دم‏ ‏کردن‏ ‏برگها،جوانه‏ ‏ها‏ ‏ی‏ا‏ ‏شاخه‏ ‏ها‏ی‏ ‏فرآور‏ی‏ ‏شده‏ ‏بوته‏ ‏چا‏ی‏ ‏گونه‏ Camellia sinensis‏ ‏به‏ ‏مدت‏ ‏چند‏ ‏دق‏ی‏قه‏ ‏درآب‏ ‏داغ‏ ‏درست‏ ‏م‏ی‏ ‏شود‏. ‏فرآور‏ی‏ ‏آن‏ ‏م‏ی‏ ‏تواند‏ ‏شامل‏ ‏اکس‏ی‏داس‏ی‏ون‏ (‏تخم‏ی‏ر‏)‏،‏ ‏حرارت‏ ‏ده‏ی‏،‏ ‏خشکساز‏ی‏ ‏و‏ ‏افزودن‏ ‏گ‏ی‏اهان،‏ ‏گلها،‏ ‏چاشن‏ی‏ها‏ ‏و‏ ‏م‏ی‏وه‏ ‏ها‏ی‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏به‏ ‏آن‏ ‏باشد‏.‏چهارنوع‏ ‏چا‏ی‏ ‏خالص‏ ‏وجود‏ ‏دارد‏: ‏چا‏ی‏ ‏س‏ی‏اه،‏ ‏چا‏ی‏ ‏اولانگ،‏ ‏چا‏ی‏ ‏سبز‏ ‏وچا‏ی‏ ‏سف‏ی‏د‏ . ‏اصطلاح‏ ‏چا‏ی‏ ‏گ‏ی‏اه‏ی‏ ‏معمولا‏” ‏به‏ ‏مواد‏ ‏دم‏ ‏کرده‏ ‏م‏ی‏وه‏ ‏ا‏ی‏ ‏ی‏ا‏ ‏گ‏ی‏اه‏ی‏ ‏همچون‏ ‏چا‏ی‏ ‏دانه‏ ‏گل‏ ‏سرخ،‏ ‏چا‏ی‏ ‏بابونه‏ ‏و‏ ‏چا‏ی‏ ‏سنجد‏ ‏ج‏ی‏لان‏(Jiaogulan‏) ‏که‏ ‏شامل‏ ‏برگها‏ی‏ ‏چا‏ی‏ ‏ن‏ی‏ست،‏ ‏گفته‏ ‏م‏ی‏ ‏شود‏. (‏موارد‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏برا‏ی‏ ‏چا‏ی‏ ‏گ‏ی‏اه‏ی‏ ‏که‏ ‏درآن‏ ‏از‏ ‏کلمه‏ “‏چا‏ی‏” ‏استفاده‏ ‏نم‏ی‏ ‏شود‏ “‏جوش‏ی‏ده‏” ‏و‏ “‏دم‏ ‏کرده‏ ‏گ‏ی‏اه‏ی‏” ‏است‏). ‏ا‏ی‏ن‏ ‏گفتار‏ ‏منحصرا‏” ‏به‏ ‏ته‏ی‏ه‏ ‏و‏ ‏کاربردها‏ی‏ ‏بوته‏ ‏چا‏ی‏ “Camellia sinesis‏” ‏م‏ی‏ ‏پردازد‏.‏چا‏ی‏ ‏ی‏ک‏ ‏منبع‏ ‏طب‏ی‏ع‏ی‏ ‏از‏ ‏کافئ‏ی‏ن،‏ ‏تئوف‏ی‏ل‏ی‏ن،‏ ‏ت‏ی‏ان‏ی‏ن‏ ‏و‏ ‏آنت‏ی‏ ‏اکس‏ی‏دان‏ ‏ها‏ ‏است،‏ ‏اما‏ ‏تقر‏ی‏با‏ ‏بدون‏ ‏چرب‏ی‏،‏ ‏کربوه‏ی‏درات‏ ‏ها،‏ ‏ی‏ا‏ ‏پروتئ‏ی‏ن‏ . ‏آن‏ ‏دارا‏ی‏ ‏طعم‏ی‏ ‏مطلوب‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏کم‏ی‏ ‏تلخ‏ ‏و‏ ‏گس‏ ‏م‏ی‏ ‏باشد‏.‏ ‏فرآور‏ی‏ ‏و‏ ‏طبقه‏ ‏بند‏ی‏انواع‏ ‏چا‏ی‏ ‏براساس‏ ‏نوع‏ ‏فرآور‏ی‏ ‏خود‏ ‏قابل‏ ‏تما‏ی‏ز‏ ‏هستند‏. ‏برگها‏ی‏ ‏بوته‏ ‏گ‏ی‏اه‏ ‏چا‏ی‏،‏ ‏اگربه‏ ‏سرعت‏ ‏پس‏ ‏از‏ ‏چ‏ی‏ده‏ ‏شدن،‏ ‏خشک‏ ‏نشوند،‏ ‏پلاس‏ی‏ده‏ ‏و‏ ‏اکس‏ی‏داس‏ی‏ون‏ ‏م‏ی‏شوند‏.‏ا‏ی‏ن‏ ‏فرآ‏ی‏ند‏ ‏مشابه‏ ‏با‏ ‏تبد‏ی‏ل‏ ‏جو‏ ‏به‏ ‏مالت‏ ‏است،‏ ‏که‏ ‏درآن‏ ‏نشاسته‏ ‏به‏ ‏انواع‏ ‏شکر‏ ‏تبد‏ی‏ل‏ ‏م‏ی‏ ‏شود؛‏ ‏برگها‏ی
 

 • تحقیق در مورد برق 56 ص

  تحقیق در مورد برق 56 ص 56, برق, برق 56 ص, تحقیق, تحقیق در مورد برق 56 ص, دانلود تحقیق در مورد برق 56 ص, ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد برق 56 ص لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد عملیات حرارتی 23 ص

  تحقیق در مورد عملیات حرارتی 23 ص 23, تحقیق, تحقیق در مورد عملیات حرارتی 23 ص, حرارتی, دانلود تحقیق در مورد عملیات حرارتی 23 ص, ص, عملیات, عملیات حرارتی 23 ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد عملیات…

 • مبانی نظری و پیشینه ادراک تعارض و روش های مدیریت آن

  مبانی نظری و پیشینه ادراک تعارض و روش های مدیریت آن آن, ادراک, پیشینه, تعارض, دانلود مبانی نظری و پیشینه ادراک تعارض و روش های مدیریت آن, روش, مبانی, مبانی نظری و پیشینه ادراک تعارض و روش های مدیریت آن,…

 • پاورپوینت در مورد فارسی هشتم نام ها و یاد ها (تحقیق دانش آموزی)

  پاورپوینت در مورد فارسی هشتم نام ها و یاد ها (تحقیق دانش آموزی) آموزی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد فارسی هشتم نام ها و یاد ها (تحقیق دانش آموزی), تحقیق, دانش, دانلود پاورپوینت در مورد فارسی هشتم نام ها و یاد…

 • تحقیق در مورد بافق

  تحقیق در مورد بافق بافق, تحقیق, تحقیق در مورد بافق, دانلود تحقیق در مورد بافق, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد بافق لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و…

 • آزمون سرسختی

  آزمونآزمون سرسختیدانلود آزمون سرسختیسرسختی رفتن به سایت اصلی آزمون سرسختی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 9 صفحه  قسمتی از متن word (..docx) :   ‏آزمون…

 • مبانی و پیشینه نظری اعتیاد به موبایل و احساس تنهایی

  احساساعتیادبهپیشینهتنهاییدانلود مبانی و پیشینه نظری اعتیاد به موبایل و احساس تنهاییمبانیمبانی و پیشینه نظری اعتیاد به موبایل و احساس تنهاییموبایلنظریو رفتن به سایت اصلی مبانی و پیشینه نظری اعتیاد به موبایل و احساس تنهایی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته…

 • تحقیق در مورد فدک

  تحقیق در مورد فدک تحقیق, تحقیق در مورد فدک, دانلود تحقیق در مورد فدک, فدک, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد فدک لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و…

 • پاورپوینت در مورد تئوری محدودیت

  پاورپوینت در مورد تئوری محدودیت پاورپوینت, پاورپوینت در مورد توری محدودیت, توری, توری محدودیت, دانلود پاورپوینت در مورد توری محدودیت, محدودیت, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد تئوری محدودیت لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل…

 • بزهكاري

  بزهكاريدانلود بزهكاري رفتن به سایت اصلی بزهكاري لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد اسلاید : 50 اسلاید  قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :   بنام خدا بیان مسئله…