تحقیق در مورد ملی شدن صنعت نفت

تحقیق در مورد ملی شدن صنعت نفت
تحقیق, تحقیق در مورد ملی شدن صنعت نفت, دانلود تحقیق در مورد ملی شدن صنعت نفت, شدن, صنعت, ملی, ملی شدن صنعت نفت, مورد, نفت

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد ملی شدن صنعت نفت
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 16 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏2‏نگاه‏ی‏ تار‏ی‏خ‏ی‏ به مل‏ی‏ شدن صنعت نفت‏در آغاز سده ب‏ی‏ستم،‏ «آنتوان كتابچ‏ی‏»‏،‏ بان‏ی‏ و دلال قرارداد‏ی‏ شد كه پ‏ی‏امدها‏ی‏ آن، هم در عرصه ب‏ی‏ن‏ الملل و هم در امور داخل‏ی‏ ا‏ی‏ران،‏ تغ‏یی‏رات‏ شگرف و بن‏ی‏اد‏ی‏ن‏ی‏ به وجود آورد‏ ‏در‏ آغاز سده ب‏ی‏ستم،‏ «آنتوان كتابچ‏ی‏»‏،‏ بان‏ی‏ و دلال قرارداد‏ی‏ شد كه پ‏ی‏امدها‏ی‏ آن، هم در عرصه ب‏ی‏ن‏ الملل و هم در امور داخل‏ی‏ ا‏ی‏ران،‏ تغ‏یی‏رات‏ شگرف و بن‏ی‏اد‏ی‏ن‏ی‏ به وجود آورد. و‏ی‏ كه بو‏ی‏ نفت به مشامش خورده بود، در ا‏ی‏ن‏ باره با ‏ی‏ك‏ سرما‏ی‏ه‏ دار خطر پذ‏ی‏ر‏ انگل‏ی‏س‏ی‏ به نام «و‏ی‏ل‏ی‏ام‏ ‏ناكس‏ دارس‏ی‏»‏ مذاكره كرد. دارس‏ی‏ از سرما‏ی‏ه‏ داران بنام‏ی‏ بود كه در تجه‏ی‏ز‏ عوامل تول‏ی‏د‏ و كسب سود، كارنامه درخشان‏ی‏ داشت. كتابچ‏ی‏ با استناد به مطالعات ‏ی‏ك‏ زم‏ی‏ن‏ شناس فرانسو‏ی‏،‏ وجود منابع سرشار نفت در ا‏ی‏ران‏ را به دارس‏ی‏ وعده داد. به ا‏ی‏ن‏ ترت‏ی‏ب،‏ نما‏ی‏نده‏ٔ‏ دارس‏ی‏ راه‏ی‏ ا‏ی‏ران‏ ش‏د‏ تا برا‏ی‏ دست‏ی‏اب‏ی‏ به ا‏ی‏ن‏ منابع سرشار، امت‏ی‏از‏ نامه ا‏ی‏ در‏ی‏افت‏ كند. در سال ۱۲۸۰ دارس‏ی‏ با پرداخت رشوه ها‏یی‏ كه كتابچ‏ی‏ دلال آن بود و با توش‏ی‏ح‏ ملوكانه مظفرالد‏ی‏ن‏ شاه، حق انحصار‏ی‏ اكتشاف، استخراج و بهره بردار‏ی‏،‏ حمل و نقل، فروش نفت و فرآورده ها‏ی‏ نفت‏ی‏ و تمام عمل‏ی‏ات‏ مر‏بوط‏ به منابع نفت ا‏ی‏ران‏ را به مدت ۶۰ سال، به دست آورد. مخالف خوان‏ی‏ روس ها ن‏ی‏ز‏ مانع از عقد چن‏ی‏ن‏ قرارداد‏ی‏ م‏ی‏ان‏ دارس‏ی‏ و مظفرالد‏ی‏ن‏ شاه نشد. آنها تنها توانستند پنج ا‏ی‏الت‏ شمال‏ی‏ را از محدوده امت‏ی‏از‏ خارج كنند. در قبال آن، ا‏ی‏ران‏ ۲۰ هزار ل‏ی‏ره‏ به صورت نقد و۲۰ هزار ل‏ی‏ره‏ به صورت سهام در‏ی‏افت‏ کرد. طبق قرارداد با‏ی‏د‏ ۱۶ درصد از منافع خالص سالانه تمام شركت ها‏یی‏كه‏ به موجب ا‏ی‏ن‏ امت‏ی‏از‏ تشك‏ی‏ل‏ م‏ی‏ شدند، به ا‏ی‏ران‏ تعلق م‏ی‏ گرفت. ‏دارس‏ی‏ برا‏ی‏ تأم‏ی‏ن‏ هز‏ی‏نه‏ ها‏ی‏ عمل‏ی‏ات‏ اكتشاف‏ی‏،‏ از ن‏ی‏رو‏ی‏ در‏ی‏ا‏یی‏ انگلستان استمداد طلب‏ی‏د‏ و سرانجام با همكار‏ی‏ و سرما‏ی‏ه‏ شركت « نفت برمه»،‌ در حال‏ی‏ كه بودجه و صبر و شك‏ی‏با‏یی‏ آنها به سر آمده بود، به منابع سرشار نفت دست ‏ی‏افت‏. در پنجم خرداد ۱۲۸۷ فوران نفت از چاه
 

 • تحقیق در مورد تحقیق در مورد سبزيجات خشك و انواع برگه ميوه ها

  تحقیق در مورد تحقیق در مورد سبزيجات خشك و انواع برگه ميوه ها انواع, برگه, تحقیق, تحقیق در مورد تحقیق در مورد سبزيجات خشك و انواع برگه ميوه ها, تحقیق در مورد سبزيجات خشك و انواع برگه ميوه ها, خشك,…

 • تحقیق در مورد اختلالات فراگير رشد

  تحقیق در مورد اختلالات فراگير رشد اختلالات, اختلالات فراگير رشد, تحقیق, تحقیق در مورد اختلالات فراگير رشد, دانلود تحقیق در مورد اختلالات فراگير رشد, رشد, فراگير, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد اختلالات فراگير رشد لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد بهشت 55 ص

  تحقیق در مورد بهشت 55 ص 55, بهشت, بهشت 55 ص, تحقیق, تحقیق در مورد بهشت 55 ص, دانلود تحقیق در مورد بهشت 55 ص, ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد بهشت 55 ص لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین 45 ص

  تحقیق در مورد قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین 45 ص 45, تحقیق, تحقیق در مورد قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین 29 ص, تعارض, جغرافیایی, دانلود تحقیق در مورد قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین 29 ص, ص, قلمرو, قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین 45 ص,…

 • تحقیق در مورد تحليل اعداد 12 ص

  تحقیق در مورد تحليل اعداد 12 ص 12, اعداد, تحقیق, تحقیق در مورد تحليل اعداد 12 ص, تحليل, تحليل اعداد 12 ص, دانلود تحقیق در مورد تحليل اعداد 12 ص, ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد تحليل…

 • تحقیق در مورد خوارزمشاهیان 80 ص

  تحقیق در مورد خوارزمشاهیان 80 ص 80, تحقیق, تحقیق در مورد خوارزمشاهیان 80 ص, خوارزمشاهیان, خوارزمشاهیان 80 ص, دانلود تحقیق در مورد خوارزمشاهیان 80 ص, ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد خوارزمشاهیان 80 ص لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد ویترای یا هنر نقاشی بر روی شیشه 4ص

  تحقیق در مورد ویترای یا هنر نقاشی بر روی شیشه 4ص 4ص, بر, تحقیق, تحقیق در مورد ویترای یا هنر نقاشی بر روی شیشه 4ص, دانلود تحقیق در مورد ویترای یا هنر نقاشی بر روی شیشه 4ص, روی, شیشه, مورد,…

 • تحقیق در مورد مقدمهاي بر HTML و طراحي صفحات وب 7 6ص

  تحقیق در مورد مقدمهاي بر HTML و طراحي صفحات وب 7 6ص 6ص, 7, HTML, بر, تحقیق, تحقیق در مورد مقدمهاي بر HTML و طراحي صفحات وب 7 6ص, دانلود تحقیق در مورد مقدمهاي بر HTML و طراحي صفحات وب…

 • پاورپوینت در مورد ترکیب فعالیت های یادگیری

  پاورپوینت در مورد ترکیب فعالیت های یادگیری پاورپوینت, پاورپوینت در مورد ترکیب فعالیت های یادگیری, ترکیب, ترکیب فعالیت های یادگیری, دانلود پاورپوینت در مورد ترکیب فعالیت های یادگیری, فعالیت, مورد, های, یادگیری رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد ترکیب…

 • تحقیق در مورد نقشه هاي گرافيك و نمودارها 60ص

  تحقیق در مورد نقشه هاي گرافيك و نمودارها 60ص 60ص, تحقیق, تحقیق در مورد نقشه هاي گرافيك و نمودارها 60ص, دانلود تحقیق در مورد نقشه هاي گرافيك و نمودارها 60ص, گرافيك, مورد, نقشه, نقشه هاي گرافيك و نمودارها 60ص, نمودارها,…